Vergoeding?

Als Mantelzorgmakelaar hanteer ik het tarief van € 70,– per uur. Er zijn zorgverzekeraars, werkgevers en gemeentes die de inzet van een Mantelzorgmakelaar vergoeden. Wanneer je niet of niet geheel tegemoet wordt gekomen in de kosten, kun je óf besluiten de kosten zelf te dragen óf Onafhankelijke Cliëntondersteuning in te schakelen via MEE. Heeft je naaste een indicatie Wet langdurige zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg, dan heb je recht op Onafhankelijke Cliëntondersteuning via het Zorgkantoor.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Ester via e-mail ester@rondomzorgindevenen.nl of telefoon: 06-10168571.