Handige tips?

Hoe is jouw balans tussen zorgen voor je naaste en zorgen voor jezelf?

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen.
Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen zodat ze hun taken kunnen blijven volhouden. MantelzorgNL is een landelijke vereniging, opgericht om mantelzorgers te ondersteunen en van algemene informatie te voorzien.

Wat ligt er op je bordje?
Om erachter te komen wat er zoal op het bordje ligt van de mantelzorger het ‘spel’ Bordje vol ontwikkeld. ‘Spelenderwijs’ krijg je inzicht in welke taken energievreters zijn en waar je juist energie van krijgt, welke veranderingen wenselijk zijn en wie jou daarbij kan helpen.

Welk type mantelzorger ben je?
Niet iedereen is hetzelfde. Lees maar eens welke tips voor jou van toepassing zijn als je dit testje hebt gedaan.

Vraag een Mantelzorgmakelaar om hulp.
Hulp bij het afhandelen van de papierwinkel of het voorbereiden van een gesprek met de gemeente of je werkgever, schakel Ester als Mantelzorgmakelaar in. Zij ondersteunt je door naar oplossingen te zoeken en/of alternatieven te vinden en te helpen met ingewikkelde zaken en regeltaken. Jij, de Mantelzorger zelf, bepaalt welke regeltaken Ester jou uit handen gaat nemen nadat je samen met Ester jouw mantelzorgsituatie in kaart hebt gebracht.

Bijvoorbeeld het aanvragen van een (Her)Indicatie wanneer de huidige (thuis)zorgmomenten niet meer genoeg zijn, of een Persoonsgebonden budget (Pgb) of het vinden van een vrijwilliger of passende Respijt/ Vervangende Mantelzorg waardoor jij, de Mantelzorger, tijdelijk de zorg aan een ander kan overlaten.